Jeotermal Sondaj

Bayram sondaj..

Petrol ve su sondajlarından belirgin bir şekilde farklı olarak jeotermal kuyularda karşılaşılan başlıca sorunlar; sert kayaçlar, düşük formasyon basınçları ve yüksek sıcaklıklardır. Bu çalışmada, ilk olarak  jeotermal sondajların petrol sondajlarından daha geniş çaplı olarak delinme nedenleri ve bundan ötürü jeotermal sondajlarda karşılaşılan teknik  sorunlar  ayrıntılı olarak  incelenmiş ve mali sorunlara değinilmiştir. Daha sonra, önce sert kayaçların bu tip kuyularda sebep olduğu sorunlar  ve bunların çözümleriyle bu konuda yapılan araştırmalar  hakkında bilgi verilirken, bunun yanında yüksek  sıcaklığın çamur, çimento ve sondaj donanımları üzerindeki etkisi incelenmiş ve bunlarla ilgili çözümler  ve araştırmalar sunulmuştur. Ayrıca, düşük  basınç  dolayısıyla oluşan sorunların hangi teknikler  ve donanımlarla aşıldığı konusunda bilgi sunulmuştur.